دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

پیمان

۲۵
مهر

هنوز مسافرم

و پروایم نیست

که

عزمم را، در غروب پاییزی سرد

به پیر پینه دوزی بخشیدم!

که بر برهنگی پاهایمان ،

میگریست…...  • ابوالفضل خداوردی پور

کربلا

۱۷
مهر

کربلا آیین نور وچشمه بود

کربلاسرچشمه بود وتشنه بود


  • ابوالفضل خداوردی پور

 السلام علیک یا ثارالله


  • ابوالفضل خداوردی پور

علی اصغر

۱۳
مهر

به آسمان
میفروخت
مردی میان دشت
مشت
مشت
خون سرخ گلوی 
فرزندش را

  • ابوالفضل خداوردی پور

جبر

۰۳
مهر

و

سفر خود،

مسافری  تنهاست…..  • قایقی را

خواب میبینم ،

که تشنه ی دریاست !

آسمانی ،

که ماه را بلعید !

و

چاه ژرف و عمیقی که،

مثنوی میخواند!چه جبر ناز و ملیحی

  • چه خوب میرقصید

  • !

  • ابوالفضل خداوردی پور