دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

پدر

۳۰
فروردين

پشت همین پرچین آبی رنگ حیات!

در امتداد سایه ی اقاقی های سپید

به سمت صمیمیت لحن لحظه هایی بپیچ،

که طیف تبسمی محو را

- با زجرو حسرت تلخی،

برایت

هنوز،هجی میکنند!!؟


دقیقه ها پلک میزنند

باران بهانه میگیرد

دستان سرگردانم،

به پندار لکنت تلخی،نامت را

بروی سنگ سیاهی،

لمس میکنند......

   پدر.

  • ابوالفضل خداوردی پور

مهر

۲۳
فروردين

دستپاچه شد
؛ ترسید!
و با لکنت کالی انگار
با هراس نگاهش،
هجوم رعشه ی حیرت را،
دوباره میبلعید.
نوازشش کردم
 ؛ شکوفه زد،
    خندید
   بخند،
 که یا کریم دلم،
دانه میچیند از تبرک چشمانت.
بخند.........

  • ابوالفضل خداوردی پور

صبح

۱۲
فروردين
  ادای دینِ آفتابگردانها،

      به مهتاب !

  شبنمِ اشکیست، 

بر گونه های گلبرگهایِ بیدارِ صبح
  • ابوالفضل خداوردی پور

شکرالله

۰۶
فروردين


  پروردگار :
عظمت و بزرگی کبریایت را شکر
ای کریم
به رحمت و فضلت این بنده ی حقیر و ناچیز ت را آنی و لحظه ای به خویش وا مگذار که ابلیس و نفس اماره عنان از کفم میربایند.
ای بزرگترین و ای بخشنده ترین هیچم و هیچ ندارم برمن ببخش گناهان بیشمارم را که پشیمانم و درخور جزایت.
الهی شاکرم بگردان و دسترسی های دلم را وسعت ببخش ، وبه ایمان و بصیرت قوام عطا کن.
         آمین یا الرحم الراحمین

  • ابوالفضل خداوردی پور

نوروزتان به کام

۰۲
فروردين


 محبت جبری نبوده و نیست
واگر به کسی تکلیف شود ناهمگون و ملموس، توی ذوق میزند
لبخند
نوازش
وحتی درود وسلام هم
اگر از متن دل برخیزد
دلچسب و دلنشین و گواراست.

  • ابوالفضل خداوردی پور