دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

هفت قبیله

۱۵
مرداد

هشدار

کسی اگر درین قبیله بخندد؛

تباه

خواهد شد!

سوگوارقبیله ای باشیم

که در قناعت شادمانی هاشان

پیشتازند!

درویش

به یک قبیله قفس،

حاجتی ندارم

و

بس!


دروغ میگویی!

و

یک قبیله ی شاعر

حواسشان پرت است!!!!


مرگ

خنیاگر خاموشیست

و

ه‍م قبیله ی غم!


تورا

نمیبخشند!

قبیله کوچ میکند

کلاغ

می ماند!

چه تاولی که نزد چشم آسما نی غم

که این قبیله تو را می سزد سرانجامش

  • ابوالفضل خداوردی پور

تباهی ها

۰۹
مرداد

توهم

خواهی چشید!

طعم تحفه ی تحقیری را

که مثل سانحه ی خروار ها،

خاکستری اند


تو

هم، خواهی شنید

لحن بیدادی را،

که باور شانه هایت را

پلید و پلشت و ناجوانمردانه،

خاک میکند!و

تو

هم، مینوازی

نوای حزینی را

در بغض چاه خفته ی شب هایی

که میتکاندت از زخمه ی حیرت این تباهی هاو

تو هم

خواهی سرود…...


  • ابوالفضل خداوردی پور